อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเข้าสู่กระแสหลัก

คลื่นแสงคลื่นเสียงหรือรูปแบบอื่น ๆ การเดินทางในลักษณะเดียวกันในทิศทางไปข้างหน้าและย้อนกลับเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหลักการของการแลกเปลี่ยน หากเราสามารถกำหนดเส้นทางของคลื่นในทิศทางเดียวเท่านั้นการแบ่งปันซึ่งกันและกัน เราสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชั่นจำนวนมากที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การทำลายความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

จะทำให้เราสามารถสร้างส่วนประกอบทางเดียวที่แปลกใหม่เช่นตัวหมุนเวียนและตัวแยกที่เปิดใช้งานการสื่อสารแบบสองทางซึ่งสามารถเพิ่มความจุข้อมูลของเครือข่ายไร้สายในปัจจุบันเป็นสองเท่า ส่วนประกอบเหล่านี้มีความจำเป็นต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมซึ่งใคร ๆ ก็ต้องการอ่าน qubit โดยไม่รบกวนมัน พวกเขายังมีความสำคัญต่อระบบเรดาร์ไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์ที่ขับขี่ด้วยตนเองหรือที่ใช้โดยกองทัพ